Aukera berdintasunean oinarritutako kalitatezko hezkuntza sistema batetan txertatutako esperientziak.