SOZIO-KULTURAL + BERDINTASUN

Nolakoa izan da nire esperientzia?

Esperientzi honek zer eragin dit?